Hooijer Tank Transport BV.


Hooijer Tank Transport BV is uw partner in de transportketen van vloeibare veevoerproducten in de agrarische sector, zowel voor de veehouderij als de kalvermesterijen. Vanuit Heerenveen, waar ons hoofdkantoor is gevestigd, verzorgen wij dagelijks samen met onze goed opgeleide en betrokken chauffeurs uw transporten.

 

Mocht u meer willen weten over onze producten, klik dan hier


Tevens transporteren (intermediair) wij dierlijke mest die wij volgens de laatste eisen en normen kunnen wegen en automatisch bemonsteren en we verzorgen het transport van vergister gerelateerde producten.

 

Niet GMP+ gecertificeerd

  • Varkensmest.
  • Rundveemest.
  • Kalvermest
  • Producten naar de vergister.

Deze transporteren wij in Nederland, België en Duitsland.

 


Kwaliteit

Wij zijn ons ook bewust van de toekomst, en willen maatschappelijk en verantwoord ondernemen en innovatief denkend onze bedrijfsvoering uitvoeren!

Een van onze doelen is om de CO₂ te reduceren. Dit willen wij bereiken door een vernieuwend wagenpark te rijden die aan alle hedendaagse eisen voldoet. Zoals onze brandstof (Diesel Traxx) zo uit te kiezen dat we zo zuinig mogelijk kunnen rijden. Ook willen wij het aantal lege kilometers terug dringen. Op deze manier zijn wij bezig met het behalen van het Lean and Green certificaat.